CORPOLOGIA és una trobada independent i lliure de persones interessades en explorar temes de presència i acció, i per a poder presentar les seves obresen directe. El format de les obres és lliure i d'una màxima durada de 5 minuts cadascuna.
El grup estarà obert a propostes d'altres creador@s de totes les disciplines. Normalment treballem sense muntatge tècnic ni escènogràfic i cada persona porta tot el que necessiti. Després de cada trobada qualsevol persona que hagi estat present, pot contribuïr a la revista CORPOLOGIA amb textos i/o imatges, les seves opinions, idees i reaccions.

CORPOLOGIA segueix creixent. Hem creat un espai únic d'intercanvi i de mútua comprensió on qualsevol persona pot presentar obres, pensaments, idees, inquietuds,opinions; en definitiva, qualsevol forma d'expressió que parteixi de la presència i de l'acció. Junt@s celebrem la nostra llibertat, igualtat i fraternitat. Els temps són fràgils i entre desatres i crisis estem creant una nova manera de fer per a poder afrontar la incertesa econòmica i social que vivim. És important per nosaltres mantenir la independència de la trobada i de la revista, i l'aconseguim a base de la construcció de relacions i sinergies. Junt@s estem construint una riquesa comuna que no té preu.
CORPOLOGIA es un encuentro independiente y libre de personas interesadas en explorarlos temas de presencia y acción para poder presentar sus obras en directo. El formato de las obras és libre y de una duración máxima de 5 minnutos cada una.
El grupo estará abierto a propuestas de otros creador@s de todas las disciplinas. Trabajamos sin montaje técnico ni escenográfico y cada persona debe traer todo lo que necesite. Después de cada encuentro cualquier persona que haya estado presente puede contribuir a la revista CORPOLOGIA con textos y/o imágenes, opiniones, ideas y reacciones.

CORPOLOGIA sigue creciendo. Hemos creado un espacio único de intercambio y de mutua comprensión donde cualquier persona puede presentar obras, pensamientos, ideas, inquietudes, opiniones, en definitiva; cualquier forma de expressión que parta de la presencia y de la acción. Junt@s celebramos nuestra libertad, igualdad y fraternidad. Los tiempos son frágiles y entre desastres y crisis estamos creando una nueva manera de hacer, para poder afrontar la incertidumbre económica y social que vivimos. Es importante para nosotr@s mantener la independencia del encuentro y de la revista, y lo conseguimos a base de la construcción de relaciones y sinergias basadas en los valores humanos, el altruismoy la creatividad.
Junt@s estamos construyendo una riqueza que no tiene precio.
Corpologia is an independent and open group of people from many artistic disciplines who meet regularly to show their work, exchange ideas, opinions and importantly, to enjoy each others work and company. The group is open to anyone who is interested in exploring the themes of presence and action. The duration of the works is 5-10 minutes. After every meeting we publish a magazine with images and texts by the artists and by other participants. The group is based in Catalonia, Spain and is coordinated by the non profit making association Gresolart.